Default Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,
Skyblue Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,
Chillipepper Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,
Orange Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,
Orange Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,

Notification Boxes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Huis- en Gedragsreglement
Alle leden zijn gehouden aan de statuten, reglementen, regels en besluiten van de club zoals vastgelegd, na besluitvorming en goedkeuring van de algemene vergadering. De contributie is verschuldigd per automatische incasso tenzij anders goedgekeurd door het bestuur van de club. De contributie zal voor leden ouder dan 18 jaar € 21,00 per maand bedragen en voor leden jonger dan 18 jaar € 14,50 per maand (na goedkeuring ouders/verzorgers). Bij aanmelding wordt eenmalig een bedrag avn € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Leden tot 16 jaar, na goedkeuring van het bestuur, en incidenteel aan de trainingen deelnemen, kunnen bij uitzondering uitgesloten worden van contributie. Opzegging dienen 1 maand in voren te geschieden. Het betreden van de zaal gebeurt geheel op eigen risico en de te verwachten risico's behorende aan de betreffende sport die men uitoefent. De club kan nergens aansprakelijk voor worden gehouden. Indien een lid voor, tijdens en/of na de training moedwillig schade toebrengt aan de eigendommen van een mede lid en/of de trainingslocatie zullen de bijbehorende kosten bij het lid of zijn/haar ouders in rekening worden gebracht. Bij aanvang van de training dient men de daarbij behorende bescherming te dragen. De trainer/coach is ten allen tijde bevoegd om leden toegang en/of het bijwonen van de training te ontzeggen. Hoewel de club beseft dat iedereen een eigen invulling geeft aan waarden, normen, fatsoen- en gedragsregels wil de club middels deze gedargsregels een kader scheppen voor een prettige en veilige omgeving. Dit betekent dat we elkaar met wederzijds respect behandelen en worden pesten, treiteren, grof taalgebruik en discriminatie niet getollereerd door de club. Leden, vrijwilligers, trainer/coaches en bestuursleden die zich (moedwillig) schuldig maken aan deze, zullen worden geroyeerd of uit hun functie worden ontheven.
Spring naar toolbar